Verplaatsingen en kostenramingen ten laste van het slotenmakersvak